Duševné vlastníctvo a IKT

Advokátska kancelária PETKOV & Co ponúka pre svojich klientov široké spektrum právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva. V tejto oblasti sa advokátska kancelária zameriava najmä na ochranu autorských práv a ďalších práv chránených autorským zákonom, vrátane softvérového práva a kolektívnej správy práv, problematiku ochranných známok, dizajnov či iných predmetov priemyselného vlastníctva.
Okrem ochrany práv a právom chránených záujmov klientov podľa autorského zákona, resp. podľa osobitných predpisov práva priemyselného vlastníctva poskytuje advokátska kancelária svoje služby aj v oblasti ochrany obchodného mena spoločnosti, ochrany obchodného tajomstva a know-how.
Informačné a komunikačné technológie a problematika duševného vlastníctva spolu veľmi úzko súvisia. Elektronicky obchod (e-commerce) a podnikanie na internete sú témy, ktoré so sebou niekedy prinášajú viac otázok ako odpovedí. Za tým účelom advokátska kancelária ponúka svojim klientom podporu v oblasti podnikania na internete a riešenie otázok týkajúcich sa informačných a komunikačných technológií (IKT).
Medzi právne služby v tejto oblasti možno zaradiť predovšetkým:
  • právne poradenstvo v oblasti ochrany autorských práv a súvisiacich práv vrátane filmového, softvérového a iného kreatívneho priemyslu
  • zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
  • zastupovanie klientov v sporoch v oblasti práva duševného vlastníctva
  • vypracovanie licenčných a iných zmlúv v oblasti duševného vlastníctva
  • širokospektrálne poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, príprava a spísanie právnych analýz, stanovísk a názorov podľa zadania klienta

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest